Χρονοδιάγραμμα συμβάντων για δηλώσεις φορολογικού έτους 2017

 • E3

  user

  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με το νέο έντυπο Ε3 και την κατάσταση Φορολογικής αναμόρφωσης.

  Α.1034/2019

 • user

  'Εντυπο Ν

  Δημοσιεύθηκε και η απόφαση Α.1037/2019 με τον τύπο και περιεχόμενο για το έντυπο Ν φορολογικού έτους 2018.

  Α.1037/2019

 • Οδηγίες συμπλήρωσης Ν

  user

  Σε συνέχεια της Α.1037/2019 απόφασης με την οποία ορίσθηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2018, δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος Ε 2023/2019 με τις σχετικές οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης (έντυπο «Ν»).

  Ε.2023/2019

 • user

  Οδηγίες για την συμπλήρωση του Εντύπου E3

  Κοινοποιήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε. η νέα εγκύκλιος Ε 2026/2019 με την οποία δίνονται οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και της Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης για το φορολογικό έτους 2018.

  Ε 2026/2019

 • user

  E1

  Δημοσιεύθηκε η απόφαση Α 1041/2019 με τον τύπο και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Έντυπο Ε1) φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2018, τα λοιπά έντυπα, τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή καθώς και οδηγίες συμπλήρωσης.

  Α 1041/2019

 • user

  Άνοιξε το Taxis για την υποβολή των δηλώσεων φορ. έτους 2018.

  Διαθέσιμη είναι από το απόγευμα της Πέμπτης 28-03-2019 η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων εισοδήματος φορολογικού έτους 2018.

 • user

  Εκ νέου η υποβολή βεβαιώσεων για τα στελέχη και τους συνταξιούχους που εμπίπτουν στα ειδικά μισθολόγια

  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1187/07-05-2019 με την οποία τροποποιείται η Α.1009/2019 που αφορά στον τύπο και στο περιεχόμενο των βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων. Σύμφωνα με την απόφαση θα πρέπει να αναρτηθούν εκ νέου οι βεβαιώσεις για τα εφάπαξ χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν στους ένστολους και τους συνταξιούχους των άρθρων 10-15 του ν. 4575/2018 (ειδικά μισθολόγια)

 • user

  Άνοιξε το Taxis για την υποβολή των δηλώσεων νομικών προσώπων.

  Διαθέσιμη είναι stiw 17-5-2019 η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων εισοδήματος νομικών προσώπων (έντυπο Ν) Φορολογικού έτους 2018.

© 2018 Taxheaven τηλ. Επικοινωνίας 210-6773722 - 210-8223705