Γενικές πληροφορίες δηλώσεων φορολογικού έτους 2018

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων φυσικών προσώπων

01-07-2019

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων Νομικών προσώπων

28-06-2019

Καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων φυσικών προσώπων με συμμετοχή σε νομικά πρόσωπα

15-07-2019

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι - Άρθρα που αφορούν τις δηλώσεις© 2018 Taxheaven τηλ. Επικοινωνίας 210-6773722 - 210-8223705